Home page | Latest quotes | List of authors | Random quotes | Vote!

Quote of the moment

Jimmy Wales

Hãy mường tượng đến một thế giới mà trong đó mọi người có thể tự do chia sẻ kiến thức với nhau.

Jimmy Wales in Wikimedia FoundationReport problemRelated quotes
Submitted by Dan Costinaş
| Vote! | Copy! | In English | In Spanish | In Italian | In Romanian

Share

More quotes...

Latest quotes

Miguel de Cervantes

Lời nói không suy nghĩ giống như bắn mà không ngắm.

quote by Miguel de CervantesReport problemRelated quotes
Submitted by Dan Costinaş
| Vote! | Copy!

Share
Miguel de Cervantes

Lịch sử hoài thai chân lý, nó có thể kháng cự với thời gian, có thể dìm đi những việc cũ, nó là dấu tích của thời xa xưa, là gương soi của đương đại, là lời giáo huấn cho thế hệ sau.

quote by Miguel de CervantesReport problemRelated quotes
Submitted by Dan Costinaş
| Vote! | Copy!

Share
Miguel de Cervantes

Muốn thắng kẻ địch tình yêu này chỉ có thể dùng cách bỏ chạy mà không thể đánh giáp lá cà.

quote by Miguel de CervantesReport problemRelated quotes
Submitted by Dan Costinaş
| Vote! | Copy!

Share
 

Latest quotes...

Translation needed

The interface of this section needs to be translated (it takes about two hours). If you can help, please send us a message.

Interfaţa acestei secţiuni are nevoie de traducere (durează circa două ore). Dacă poţi ajuta, te rugăm să ne trimiţi un mesaj.


Editors

  • Dan Costinaş
  • Adam A
  • Lucian Velea

Statistics

44 quotes, 11 authors, 4 known sources until now.